Aanmelden vrijwilliger

Als u in het bezit bent van een reanimatie- en AED verklaring van de officiele instanties (EHBO, Nederlandse Reanimatie Raad, Nederlandse Hartstichting) en u wilt zich inzetten voor het vrijwilligersnetwerk, dan kunt u zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Ook als u niet in het bezit bent van bovenstaande verklaringen, kunt u zich opgeven. Plaats dan in de laatste twee velden (behalen reanimatieverklaring en geldigheidsduur) een streepje. Dan weten wij dat u nog geschoold wilt worden.

Het meldkamersysteem, Hartslag Nu geheten, maakt gebruik van SMS berichten om vrijwillige (burger)hulpverleners te sturen naar mensen met een hartstilstand in hun directe (woon)omgeving. Dit systeem vraagt via het SMS berichtensysteem de vrijwilliger om gericht burgernoodhulp te verlenen, indien uw persoonlijke omstandigheid dit toelaat. De oproep gebeurt volledig automatisch en wordt opgestart vanaf de Meldkamer na een oproep naar 112. De oproep kan zowel overdag als s nacht plaatsvinden, evenals zon- en feestdagen.

Het gaat om een vrijwillig systeem en u verleent alleen hulp als u daartoe in staat bent. Mocht u om persoonlijke omstandigheden geen hulp kunnen verlenen (bijvoorbeeld, u bevindt zich niet in de directe omgeving, u kunt uw huis niet verlaten, u heeft alcohol gedronken of u bent op het moment van de oproep niet in staat door ziekte om hulp te verlenen), dan reageert u niet op de oproep. Er is geen terugkoppeling naar de Meldkamer. U hoeft dus niet naar de Meldkamer te bellen, dat u gehoor geeft aan de oproep.

Belangrijk


* U accepteert de voorwaarde dat u te allen tijde via SMS opgeroepen kunt worden om hulp te bieden in het geval van een vermoedelijke hartstilstand van een burger in uw (woon- of leef-)omgeving;

* U bepaalt echter steeds zelf of u in staat bent hulp te bieden en alleen als uw persoonlijke omstandigheid dit toelaat, probeert u naar best vermogen levensreddende hulp te verlenen;

* U bent in het bezit van een geldig diploma of certificaat met de vaardigheid Reanimatie en/of AED-bediening en geeft toestemming aan Vivon Benelux om dit periodiek te toetsen bij het instituut c.q. opleider waar u dit diploma of certificaat heeft behaald;

* Op weg naar het slachtoffer houdt u zich aan de in Nederland geldende verkeers- en privacyregels en u veroorzaakt zelf geen gevaarlijke situaties;

* U dient in het bezit te zijn van een geldig reanimatie- en AEDcertificaat van de Nederlandse Hartstichting en/of Nederlandse Reanimatie Raad of een EHBO diploma met Reanimatie van het Oranje Kruis of een Diploma/Certificaat Bedrijfshulpverlener of als zodanig bekend zijn bij Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe.

* Personen met een zorgfunctie (verpleging, arts etc.) die kunnen reanimeren, kunnen zich ook aanmelden. De stichting toetst uw BIG registratie.

* Omdat hulp bieden in een noodsituatie erg inspannend kan zijn dient u zich alleen op te geven als u gezond bent en u zonder klachten fors kunt inspannen.

* Uw persoonlijke gegevens zullen door de beheerders van AED Alert worden gebruikt voor het doel u in te zetten bij een levensbedreigende noodsituatie, u op de hoogte te houden ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen op dit vlak en u te vragen uw gegevens te controleren wanneer de beheerders dit nodig achten. Uw gegevens kunnen door de beheerder te allen tijde worden gebruikt om het opgegeven certificaatnummer of diplomanummer te toetsen bij het opleidingsinstituut dat u opgeeft.

* Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd door uw eigen wachtwoord. Met uw 06 nummer en uw persoonlijk wachtwoord kunt u uw gegevens wijzigen of verwijderen op de site: www.hartslagnu.nl. Onder het kopje Opleidingsgegevens kunt u uw certificaatgeldigheid aanpassen tot 2 jaar min een dag vooruit. Wel blijft de uitdrukkelijke voorwaarde bestaan dat u zich jaarlijks laat bijscholen in reanimatie- en AED technieken. Hebt u vragen of klachten dan kunt u zich per email tot de beheerder richten. Het email adres is info@hartslagnu.nl of bel naar 088 - 0330 245.

* Omdat het gaat om een vrijwillig burgernoodhulp alarmeringssysteem, aanvaarden zowel stichting Hartslag voor Nederland, de Meldkamer Ambulancedienst en Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe geen aansprakelijkheid indien er tijdens de hulpverlening eigendom van de hulpverlener, noch van de burger, noch van omstanders, waar de noodhulp wordt verricht, wordt beschadigd of gestolen. Daarnaast kunnen zowel stichting Hartslag voor Nederland als de Meldkamer Ambulancedienst en Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gezondheidsschade (lichamelijk noch geestelijk) die door het verlenen van noodhulp aan de hulpverlener zelf, noch aan degene die noodhulp ontvangt, wordt toegebracht.
Bij inschrijving begrijpt u bovenstaande voorwaarden en gaat u hiermee akkoord.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail adres:
06 nummer:
Datum van behalen reanimatieverklaring:
Geldigheidsduur reanimatie verklaring: