Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8 23-11-2008

AED Alert van start in de gemeente Hilvarenbeek.

Op dinsdag 4 november heeft Burgemeester Huisman het AED Alert systeem in de gemeente Hilvarenbeek officieel van start laten gaan. Met behulp van een actrice en bestuurslid Ria Blankers verrichtte de Burgemeester de start door een schok toe te dienen aan het “slachtoffer”. Die stond vervolgens op en bedankte onze Burgervader hartelijk voor zijn kordate optreden.

Testfase afgerond.

De twee weken na de start zijn gebruikt om het AED Alert systeem te testen. In eerdere mails was vermeldt dat er met enkele sms’jes getest zou worden, maar toch kwamen er 3 x 4 geschrokken vrijwilligers op af. Niet leuk voor de betrokkenen maar het systeem is dus wel succesvol! Er hebben inmiddels 95 vrijwilligers zich aangemeld. Een mooi aantal, maar we zijn er nog niet. Nog steeds zijn er bepaalde wijken en straten onderbezet. Probeer daarom zoveel mogelijk mensen bij u in de buurt attent te maken op het AED Alert systeem.

Er is echter nog één technische hobbel te nemen. In de 112 meldkamer moet de centralist nu nog de term “AED” bij de melding typen, om het systeem in werking te stellen. U kunt zich voorstellen dat als het erg druk is, (en dat is het bij een reanimatie melding) dat er geen tijd voor is of het vergeten wordt. De automatiseringsafdeling van de 112 meldkamer werkt hard aan een oplossing, om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen.

Steekproef.

Afgelopen weken zijn er ook steekproeven geweest om de bereikbaarheid van vrijwilligers te testen. Daarbij viel het op dat we vaak een voicemail aantroffen. Het systeem valt of staat met de bereikbaarheid van U. Probeer uw mobieltje daarom zo min mogelijk op voicemail te zetten. Verder is het belangrijk dat u het volume bij het ontvangen van sms’jes zo luid mogelijk zet. Zo komen we tot een dekkend netwerk van alerte vrijwilligers.

AED netwerk.

De volgende stap is om een dekkend AED netwerk te realiseren. Er ligt een begroting ter behandeling bij de gemeente. Verder hebben diverse particulieren en bedrijven al hun medewerking toegezegd. Zo gauw daar meer bekend over is, hoort u dat van ons. Hieronder treft u een lijst van de huidige AED’s zoals die nu nog in de diverse dorpen hangen:
• Baarschot: Herberg De Schuur, in kast tegen voorgevel (*)
• Biest Houtakker: Het Gemeynt, in kast tegen voorgevel (*)
• Diessen: Sportpark De Alsie, in kast bij hoofdingang (*)
• Diessen: Partycentrum Hercules, in kast beheerderkantoor
• Esbeek: Sportpark De Hondsbosch, in kantine, achter het raam
• Haghorst: Café Den Horst, in kast tegen voorgevel (*)
• Hilvarenbeek: Rabobank, in kast in entreehal (*)
• Hilvarenbeek: HTC kantine, in kast tegen zijgevel (*)
• Hilvarenbeek: Elckerlijc, achter het raam bij de bar.
• Hilvarenbeek: Voetbalclub Hilvaria: in bestuurskamer
(*) = altijd bereik- en beschikbaar
Op termijn zullen alle AED’s in een gesloten pincode kast komen hangen. Alleen geschoolde vrijwilligers (per sms bericht, waarin de pincode staat) en direct omwonenden (met een lopercode) kunnen de kast openen. Dit is helaas nodig in verband met diefstal en vernieling.

Werkafspraken rond een reanimatie.

Voor veel mensen is het niet duidelijk wat er nu van hen verlangd wordt bij een sms oproep. Als u een sms’je krijgt, moet u allereerst beslissen of u wel of niet naar het adres van het slachtoffer gaat. Gaat u wel en komt u langs een AED, neem die dan mee. Ook als dat niet op uw sms’je staat. Maar het allerbelangrijkste is dat u snel reanimeert; de AED komt later. Hier volgen de werkafspraken rond een reanimatie:

1. Hulpverlener (HV) 1 constateert al dan niet een circulatiestilstand en start zo nodig de reanimatie op.
2. HV 2 lost HV 1 af na 2 minuten of zo snel mogelijk. HV 1 belt zo nodig 112 om reanimatie te bevestigen of om tweede ambulance te annuleren.
3. HV 1 en 2 blijven doorgaan, maar worden na 10 minuten afgelost door HV 3 en 4. HV 5 en 6 loodsen buiten de ambulance binnen en houden publiek op afstand.
4. Indien AED eerder gearriveerd is dan ambulance, blijft de HV die de AED brengt en bedient (HV3 of 4) de regie houden over de reanimatiesetting. AED-HV geeft overdracht aan ambulance bemanning.
5. AED-HV coördineert HV 1 t/m 4 en zorgt dat ze à 2 minuten wisselen.
6. De HV-ers gaan door totdat de ambulancebemanning zegt dat ze mogen stoppen.
7. De ambulance wacht de laatste defibrillatieschok van de AED af en sluit dan haar eigen apparatuur aan.
8. Reanimatie wordt door ambulancepersoneel overgenomen.
9. Reanimatie hoeft niet opgestart te worden als er een reanimatieverklaring aanwezig is en/of getoond kan worden, met de naam, handtekening en foto van het slachtoffer. Als er twijfel is over de verklaring wordt er altijd gestart met reanimatie.

Registratie van vrijwilligers

Als bestuur hebben we er voor gekozen om alle niet EHBO vrijwilligers te registreren bij de Nederlandse Hartstichting. De EHBO-ers worden door hun eigen vereniging op de hoogte gebracht van bij- en herscholing. De Nederlandse Hartstichting doet die registratie niet zelf, maar besteedt dat uit aan een van haar Reanimatiepartners. In ons geval is dat de stichting Reanimatie Bevordering Tilburg. Deze stichting start binnenkort met een nieuw registratiesysteem, waardoor de administratie makkelijker te onderhouden is. De registratie is noodzakelijk om de geldigheid te bewaken van de reanimatie diploma’s en daarmee vrijwilligers te wijzen op hun herscholing. De registratie is gekoppeld aan de herscholingsavond, waarvan de kosten € 9,- per jaar bedragen. Hoe we dat precies gaan verrekenen, hoort u later van ons, want daarover zijn we nog in onderhandeling.

We houden u graag op de hoogte.

Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe (www.heart-safe.nl)