Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 9 08-02-2009

Wonder boven wonder

Vanaf de start van het AED Alert systeem op 1 november 2008, zijn er tot op heden nog geen vrijwilligers ingezet. Gelukkig maar, zullen we maar denken. Uit de cijfers van de ambulancemeldkamer blijkt dat er in 2008 in de gemeente Hilvarenbeek 4 reanimaties zijn geweest, waarvan een, buiten ons werkveld, op de camping Beekse Bergen. Misschien is het wel zo als met kiespijn bij de tandarts; als het systeem eenmaal draait, zijn er geen slachtoffers meer…..
Hopelijk is de eerst volgende reanimatie succesvol, voor zowel het slachtoffer als de betrokken vrijwilligers. Aan de vaardigheden, kennis en inzet van de vrijwilligers zal het niet liggen.

Vrijwilligers

Op bovenstaande datum stonden er 125 geschoolde vrijwilligers geregistreerd binnen de gemeente Hilvarenbeek. Een heel mooi resultaat binnen een tijdsbestek van een half jaar !! Toch zijn er nog “witte vlekken” in diverse wijken. De Molenakkers, de Elst en Loosche Akkers in Hilvarenbeek, het centrum en de Nieuwe Erven van Diessen en Biest Houtakker zijn wijken/dorpen waar het aantal vrijwilligers nog te karig is. Daarom ons verzoek: mobiliseer uw vrienden en kennissen in deze wijken en dorpen.

Bereikbaar?

Bij een tweede steekproef half januari bleek helaas weer dat een deel niet voldoende bereikbaar was. Bij 9 van de 20 vrijwilligers werd er niet opgenomen en/of startte automatisch de voicemail. Hopelijk reageert u wel tijdig op een AED Alert sms’je. Daarom ter overweging: probeer zo veel mogelijk bereikbaar te zijn.

“www. aed-alert.nl” van start

Tot voor kort werd u als vrijwilliger door ons geregistreerd bij de meldkamer van ambulancedienst Oost in Enschede. Door Vivon, de leverancier van het AED Alert systeem, is nu een eigen website opgezet: “www.aed-alert.nl”. Hierop gaan we vanaf heden alle nieuwe vrijwilligers en AED’s registreren. Ook kunt u uw eigen gegevens controleren, door in te loggen met uw mobiel telefoonnummer en het wachtwoord dat u eerder per sms heeft ontvangen.


Controleer met name het opleidingsinstituut. In het begin hebben we veel vrijwilligers voorlopig onder een ander opleidingsinstituut geregistreerd, omdat dat toen niet anders kon. Wij kunnen die gegevens niet meer veranderen. Kijk dat dus even na. Als u in Esbeek of Diessen opgeleid bent, wijzig dan, zo nodig, het opleidingsinstituut in: Stichting Bevordering Reanimatie Tilburg. Zo ook als u in een van de Tilburgse ziekenhuizen werkt, wijzig dan het opleidingsinstituut in uw werkgever. Ook voor de EHBO verenigingen in Hilvarenbeek en Diessen: wijzig zo nodig uw gegevens en voor de brandweer: Medicourse.

Mogelijk is ook de geldigheidsduur van uw opleidingsdiploma en AED certificaat foutief vermeld, wijzig dat dan zo nodig. “www.aed-alert.nl” hanteert een geldigheidsduur van 2 jaar, mits er jaarlijkse bijgeschoold wordt.

Verpleegkundige en vrijwilliger?

Door diverse verpleegkundigen werd de vraag gesteld hoe het zit met de wettelijke aansprakelijkheid bij een reanimatie inzet. U bent als verpleegkundige 24/7 aansprakelijk voor uw handelen of het nalaten daarvan. In dienst van uw werkgever bent u verzekerd tegen claims. Daarbuiten uiteraard niet. We hebben diverse partijen geraadpleegd, o.a. V&VN, ABVA KABO en een juriste met wettelijke aansprakelijkheid als specialisatie. Er kwam geen eenduidig antwoord uit. Als u werkelijk overal voor verzekerd wilt zijn, zult u als verpleegkundige zelf naar een verzekering op zoek moeten gaan. Blijft onverlet dat het reanimeren, beademen en AED bediening van reanimatieslachtoffers geen voorbehouden handeling is, dus door iedere leek (en verpleegkundige) uitgevoerd mag (moet) worden.

AED netwerk.

In Nieuwsbrief nummer 8 op de website www.heart-safe.nl kunt u lezen waar de huidige AED’s zich bevinden en of ze bereik- en beschikbaar zijn. Bij diverse instellingen en overheden liggen verzoeken om de stichting te sponsoren in de aanschaf van AED’s en beveiligde buitenkasten.
De heer M. van Hees van Multimate bouwmarkt droeg graag zijn steentje bij en zo werd het plan opgepakt om alle ondernemers van industrieterrein Bukkum te benaderen. Door gezamenlijk 2 AED’s en 2 buitenkasten te sponsoren zal industrieterrein Bukkum de primeur binnen de gemeente Hilvarenbeek hebben als eerste HEARTSAFE werk- en woongebied. Na realisatie, waarschijnlijk eind maart, wordt er in de plaatselijke en regionale pers aandacht aan geschonken.

Wilt u ook dat uw werk- en/of woongebied sneller aan de beurt is, probeer dan binnen uw wijk met uw ondernemers- of buurtvereniging de handen (en portemonnees) ineen te slaan. Laat uw initiatief aan ons weten zodat we er samen werk van kunnen maken.

We houden u graag op de hoogte.

Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe
(www.heart-safe.nl)