Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13 14-11-2009

Herhalingscursussen

Door een storende fout hebben we diverse vrijwilligers voor een herhalingscursus doorverwezen naar een foutieve e-mailadres. Dat is inmiddels opgelost. Het e-mailadres waar u zich op kunt geven voor een herhalingscursus, is:

reanimatie-esbeek@live.nl

De herhalingscursussen worden gepland in de maanden december, januari en februari. Bij voldoende deelnemers uit één kern, kan de les daar gegeven worden. De kosten voor de herhalingscursus zijn € 10,-. Voor de basiscursus van 2 x 2,5 uur betaalt u € 25,-, incl. lesboekje van de Nederlandse Hartstichting. Als u door EHBO Hilvarenbeek opgeleid bent, dan kunt u contact opnemen met Mw. Sandra Lysen: b.lysen@hccnet.nl . Het mooie getal van 160 geregistreerde, geschoolde vrijwilligers is inmiddels behaald en we groeien nog steeds.

Jaarlijkse herregistratie op www.aed-alert.nl

De site van AED Alert is zo opgesteld dat u 2 maanden voor het verstrijken van uw reanimatiediploma een sms'je krijgt om een herhalingscursus te volgen en de verloopdatum op de site een jaar op te schuiven. In de praktijk bleek dat u onherroepelijk en automatisch uit het bestand verwijderd werd, als u zich niet binnen die 2 maanden herregistreerde. Daarom raden we u aan om de verloopdatum op te schuiven naar max. 2 jaar, d.w.z. 2 jaar min een dag. De voorwaarde blijft wel dat u jaarlijks een herhalingscursus volgt.

Pincode kasten operationeel

De kernen Baarschot, Haghorst en deels Esbeek zijn voorzien van nieuwe pincodekasten. De Esbeekse kast bij Café Schuttershof wordt eerdaags geïnstalleerd, waarna Esbeek ook Heartsafe is. Verder zijn er nog diverse particuliere initiatieven, waar we erg verheugd mee zijn. Buurtschappen en bedrijven slaan de handen ineen om de stichting te helpen in het realiseren van een dekkend AED netwerk. Alle AED pincode kasten zijn te vinden op de site www.aedindebuurt.nl

Hoe werkt de nieuwe pincode kast?

Op het rechter groene paneeltje drukt u de viercijferige code in, gevolgd door een “V” van vrijgeven. De kast geeft een pieptoon. De transparante deksel komt los, die haalt u naar zich toe en de AED is beschikbaar. Zo kan de geschoolde vrijwilliger die een AED (sms) alert oproep gekregen heeft, de kast d.m.v. een pincode openen en de AED gebruiken. Overige omstanders zullen het telefoonnummer op de kast moeten bellen om de pincode te verkrijgen. Zo proberen we een drempel op te werpen voor vandalen en dieven, terwijl vrijwilligers nog makkelijk bij de AED kunnen. Bij misbruik of meerdere foutieve codes gaat een hard alarm af van 110 dB. Doe de kast weer dicht na het eruit halen van de AED, anders gaat na enige tijd ook het alarm af.

Na de reanimatie en het gebruik van de AED brengt u hem terug naar de kast. Bij de kast weer de pincode invoeren en de “V”, de AED terugplaatsen en het telefoonnummer bellen dat zowel op de AED staat als op de kast. De stichting zorgt ervoor dat de deelnemers aan de reanimatie opgevangen worden en dat de AED weer in optimale conditie gebracht wordt.
Heeft u nog vragen, stuur ze dan naar info@heart-safe.nl, of bel 06-53425836.

Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe
www.heart-safe.nl
www.aed-alert.nl
www.aedindebuurt.nl