Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 14 04-07-2010

AED netwerk Diessen in gebruik gesteld door de Burgemeester

Burgemeester Palmen heeft op vrijdag 11 juni het AED netwerk van de kern Diessen officieel in gebruik gesteld. In aanwezigheid van zon 30 personen werd door de GIBO Groep, in de persoon van Jack Kouwenberg, een AED overhandigd aan Burgemeester Palmen. De AED is een geschenk van de GIBO Groep aan onze stichting. Het cadeaugeld van hun 12.5 jarig bestaan en de opening van hun nieuwe vestiging, langs Bloemisterij Bolenius, had een aardig bedrag opgeleverd. Daarmee hebben ze de AED bekostigd en ter beschikking gesteld aan het AED netwerk. Met het openen van de AED kast en het plaatsen van de AED door de Burgemeester was het AED netwerk in Diessen voltooid en operationeel.

Geslaagde reanimatie in Diessen

Met bovenstaande AED is ruim een week later een geslaagde reanimatie uitgevoerd op het Sportpark De Alsie in Diessen. Er kwamen 12 vrijwilligers op het AED Alert alarm af en er waren 3 AEDs ter plaatse. Er werd technisch goed gemasseerd en beademd, waardoor het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd kon worden. Helaas is de man enkele dagen later overleden aan complicaties. Maar dat lag zeker niet aan de inzet van de vrijwilligers. Hulde aan onze vrijwilligers !!
Later heeft het bestuur van de stichting het voorval nog nabesproken met de betrokken hulpverlenende vrijwilligers en omstanders. Daar was veel behoefte aan omdat het voor de meesten de eerste keer was dat men geconfronteerd werd met een daadwerkelijke reanimatie. Deze nazorg werd erg op prijs gesteld.

AED Pincode kasten

De kernen Baarschot, Haghorst, Esbeek, Diessen en deels Hilvarenbeek zijn voorzien van nieuwe pincodekasten. De kast die het dichtst bij u in de buurt bevindt, kunt u vinden op www.aed-alert.nl, log in en ga dan naar AEDs in de buurt. U krijgt dan een plattegrond met een straal van 1 kilometer rond uw huis. In die cirkel staan de geregistreerde AEDs aangegeven. Door op het logo te klikken krijgt u alle bijzonderheden over de AED en de plaats van de pincode kast. De kasten zijn te vinden op de volgende plaatsen:

Baarschot:
bij Herberg De Schuur
Restaurant DOuwe Brouwerij
Haghorst:
Partycentrum Den Horst
Fam. Schilders, St. Josephstr. 16
Esbeek:
Broeckx Plastic Recycling (Industrieterrein Mierbeek)
Fam. Damen, Lowerik 45 (Sportpark)
Biest Houtakker:
Ut Gement (Sportpark)
Diessen:
Medisch Centrum Diessen (Echternachstraat)
Partycentrum Hercules
Bloemisterij Bolenius
Brinkpoint Fysiotherapie (Lombartstraat 22a)
Fam. Timmermans (Torenlaan 2 aan de Gildewei)
Hilvarenbeek:
Multimate
Hoek Diessenseweg en Van de Heijdenstraat
Tandarts Meutermans (Gildelaan 66)
Rabobank
Dr. Meijer (Hertog Janstraat 7)
Hispohal (in ontwikkeling)
Dr. Maas (in ontwikkeling)
Gerstakker 2 (in ontwikkeling)
Jacob van Oudenhovenplein (in ontwikkeling)
De onderste 4 resterende pincode kasten hopen we na de vakantie periode te kunnen gaan installeren, mits de financin het toelaten. En daarmee zijn dan alle bebouwde kommen van Hilvarenbeek voorzien van goede, deugdelijke AEDs.

Hoe werkt AED Alert?

Na de melding bij de ambulancemeldkamer van een reanimatie gaan direct de ambulances met spoed op weg. Daarnaast zendt het systeem AED Alert per direct naar alle vrijwilligers in de buurt wonend van het slachtoffer een sms om naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimeren f de AED te gaan halen. Dan kan het zijn dat u op pad gestuurd wordt om de AED te halen, waarbij u mogelijk eerst verder weg van het slachtoffer gestuurd wordt, om vervolgens mt AED naar het slachtoffer te spoeden. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het systeem houdt rekening met uw adres en de plek van het slachtoffer. Krijgt u een sms en u bent niet thuis, maar wel in de betreffende kern, dan bent u vrij om een andere AED op te halen, met dezelfde pincode als in uw sms staat.

Hoe werkt de nieuwe pincode kast?

Op het rechter groene paneeltje drukt u de viercijferige code in, gevolgd door een V van vrijgeven. De kast geeft een hoge pieptoon. De transparante deksel wordt ontgrendeld, die haalt u met een lichte ruk van beide handen op de grepen aan de zijkanten naar u toe en de AED is beschikbaar.

Overige omstanders zullen het telefoonnummer op de kast moeten bellen om de pincode te verkrijgen. Zo proberen we een drempel op te werpen voor vandalen en dieven, terwijl vrijwilligers nog makkelijk bij de AED kunnen. Bij misbruik of meerdere foutieve codes gaat een hard alarm af van 110 dB. Doe de kast weer dicht na het eruit halen van de AED, anders gaat na enige tijd ook het alarm af.

Na de reanimatie en het gebruik van de AED brengt u hem terug naar de kast. Bij de kast weer de pincode invoeren en de V, de AED terugplaatsen en het telefoonnummer bellen dat op de kast staat. De stichting zorgt ervoor dat de deelnemers aan de reanimatie opgevangen worden en dat de AED weer in optimale conditie gebracht wordt.
Heeft u nog vragen, stuur ze dan naar info@heart-safe.nl, of bel 06-53425836.

Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe
www.heart-safe.nl
www.aed-alert.nl