Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 15 27-10-2010

Herregistratie bij AED Alert

Sinds de start van AED Alert hebben 240 vrijwilligers zich via de site van onze stichting geregistreerd als vrijwilliger. Wij hebben de registraties één op één opgegeven bij AED Alert. Zo weten wij wie we aan vrijwilligers hebben. Daarna hebben we geen vat meer op de geregistreerde gegevens. We krijgen namelijk geen gegevens terug van AED Alert in verband met de privacy. We denken 240 geregistreerde Heartsafe vrijwilligers te hebben, maar van AED Alert krijgen we geen terugkoppeling.

Als einddatum van ieders certificering hebben we destijds een datum aangehouden van 2 jaar min één dag ( bv. voor vandaag dus 26-10-2012). De vrijwilliger krijgt een maand voor het verstrijken van zijn / haar einddatum een sms om zich te laten scholen en herregistreren. Met als doel dat hij / zij zelf de datum op de AED Alert site weer maximaal 2 jaar opschuift. Voorwaarde blijft wel dat men zich jaarlijks laat scholen in AED en reanimatie. Heeft men zich niet via de site www.aed-alert.nl geherregistreerd, dan volgt na die maand definitief de uitschrijving, zonder enig bericht achteraf.

AED Alert weet dus niet of men wel of niet geschoold is; het is dus de eigen verantwoordelijkheid om de registratie actueel te houden. Dat hebben we meerdere malen in de nieuwsbrieven vermeld, maar in de praktijk blijkt vaak dat daar veel onduidelijkheid over bestaat. Daarom volgt hier de handleiding:
• ga naar www.aed-alert.nl
• ga naar “inloggen (ik heb al een account bij AED-alert.nl)”
• op de inlogpagina vult u als inlogcode uw 10 cijferig 06 nummer in en het wachtwoord dat u eerder per sms heeft ontvangen en mogelijk ook al zelf gewijzigd in een makkelijker te onthouden wachtwoord. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan wordt het u per sms toegezonden, als u klikt op “Wachtwoord vergeten?”
• ga naar “Mijn gegevens"
• nu kunt u uw gegevens inzien en onderaan staat de geldigheidsduur van uw registratie: “certificaat geldig tot:”. Een certificaat nummer is niet nodig. Zorg in ieder geval dat die datum opgeschoven wordt naar bv. 26-10-2012, zodat u voorlopig weer ruime tijd geregistreerd staat
• u krijgt automatisch een sms ter bevestiging van uw herregistratie
• blijf wel jaarlijks uw herhalingsles volgen. In de praktijk blijkt dat, na 2 jaar geen les, u er niets meer van bakt
• Heeft u vragen, bel gerust 06-53425836.

Evaluatie van diverse reanimaties

In de gemeente Hilvarenbeek zijn inmiddels 5 inzetten geweest van AED Alert, waarbij we helaas bij één inzet maar succes hebben behaald. Bij 3 inzetten was er te laat gebeld waardoor het slachtoffer reeds overleden was, bij een inzet was er sprake van een hartstilstand die niet met een AED behandeld kon worden en een inzet betrof een massale hersenbloeding waarop het slachtoffer stopte met ademen. Door kordaat optreden van vrijwilligers kwam het slachtoffer niet ter plaatse te overlijden, maar kon de familie in alle rust in het ziekenhuis afscheid nemen.

Uit al deze inzetten hebben we een paar aandachtspunten geleerd:

• Neem, ondanks de stress, even de rust en tijd om het sms berichtje helemaal te lezen, dus ook naar beneden te scrollen voor de overige gegevens. Woont u dichterbij het slachtoffer dan bij de AED, ga dan rechtstreeks naar het slachtoffer, die AED komt wel. In de bebouwde kom blijkt de cirkel rond het slachtoffer en de cirkel rond het AED apparaat vaak dezelfde te zijn. Het gevolg is dat iedereen eerst naar de AED gestuurd wordt. Dus goed lezen en afhankelijk van uw woonsituatie eerst naar de AED of meteen naar het slachtoffer.
• Ga met de fiets of een auto, want als u buiten adem bent van het hardlopen, heeft u geen puf meer om te gaan reanimeren. Let er wel op dat u de straat niet blokkeert voor de ambulances.
• Maak u bij binnenkomst bekend als degene die opgeroepen is en komt reanimeren. Familie en omstanders kijken raar op dat er plotseling 3 of 4 wildvreemden binnen komen stormen…
• Als vrijwilliger kunt u geconfronteerd worden met zeer hevige emoties van familie, buren en omstanders.
• De stichting bood evaluatie groepsgesprekken aan de betrokken vrijwilligers. De ervaring leert dat het erg op prijs gesteld wordt zodat de impact die zo’n reanimatie geeft, wat verminderd kan worden. We gaan daar natuurlijk van harte mee door.
• De AED kasten zijn van kunststof en door weersinvloeden kan het zijn dat de kast, na het intoetsen van de pincode, zich niet ontgrendelt. Laat de kast voor wat het is en ga naar het slachtoffer om te gaan reanimeren en beademen, want dat is het allerbelangrijkste. We hebben alle kasten inmiddels weer gecontroleerd en houden ze nu in optimale conditie.
• Op de site www.heart-safe.nl staan onder de button “Doelstelling” de uitgebreide werkafspraken bij een reanimatie.

Diefstal AED in Diessen, maar gelukkig weer teruggevonden….

Zondag 10 oktober bleek op de hoek van de Heuvel- en de Lombartstraat de AED uit zijn kast ontvreemd; de kast was opengebroken. Na 3 dagen werd hij gelukkig onbeschadigd teruggevonden aan de Beekseweg. Dit is de derde keer in Diessen dat er door baldadigheid een AED misbruikt wordt en hopelijk ook de laatste keer…. De AED kast is inmiddels gerepareerd en de AED is bij AED Alert vanaf vandaag weer aangemeld als inzetbaar.


Stand van zaken van het AED netwerk

Door sponsorgelden kan nu de tweede AED gerealiseerd worden in de bebouwde kom van Esbeek. In de noord- en westhoek van Hilvarenbeek zijn we met diverse partijen in onderhandeling om die wijken ook Heartsafe te krijgen. Er zijn in principe voldoende AED’s, maar ze bevinden zich op de verkeerde plek (achter gesloten deuren of niet publiekelijk bereikbaar). Door ze te herplaatsen, kunnen er meer bewoners profijt hebben van de AED’s. Op termijn hopen we in Biest Houtakker ook een tweede AED te kunnen plaatsen. Daarmee komt het feit nabij dat de gehele gemeente Hilvarenbeek heartsafe zal zijn.

Nieuwe werkwijze bij AED Alert

Om ook het buitengebied te kunnen bedienen, heeft AED Alert zijn werkwijze aangepast. Bij een 112 melding wordt eerst in een straal van 500 meter (was 1000 meter) rond het slachtoffer een sms naar de vrijwilligers uitgestuurd om te gaan reanimeren. Zijn er binnen die straal geen 30 vrijwilligers of 2 AED’s gevonden, dan wordt de straal verruimd naar 750 meter, dan naar 1000 meter, net zo lang tot er 30 vrijwilligers of 2 AED’s gevonden zijn in het systeem. Voordeel is dat niet hele dorpen / wijken opgeroepen worden om op een adres te gaan reanimeren, maar dat het meer gedoseerd wordt. Nadeel blijft nog steeds dat er in het buitengebied, met een straal van 1000 meter, mogelijk niemand gealarmeerd wordt.

Heeft u nog vragen, stuur ze dan naar info@heart-safe.nl, of bel 06-53425836. We houden u graag op de hoogte.

Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe
www.heart-safe.nl
www.aed-alert.nl