Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 18 9-1-2015

Beste vrijwilligers van Heartsafe Hilvarenbeek Diessen,

Eindelijk weer een nieuwsbrief van de stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe (SHDH). Omdat Hartslag Nu, het (bijna) landelijk oproepsysteem vanuit de ambulancemeldkamers, regelmatig nieuwsbrieven stuurt, blijft er voor ons weinig nieuws te melden. Plaatselijk nieuws over bv. een reanimatie hebben we wel telkens naar het betreffende dorp gestuurd. Toch willen we u hieronder met name de nieuwtjes melden over de stichting. Allereerst willen we u een gezond, voorspoedig en hartveilig 2015 toewensen.

Penningmeesterschap.
In het bestuur heeft zich een wisseling voorgedaan. John Verspeek was de penningmeester vanaf het begin van de stichting in 2007. Halverwege 2014 heeft Ronald Blok deze rol overgenomen. We danken John voor zijn jarenlange inzet en expertise op het financiële vlak. Ronald wensen we alle succes met het vervullen van zijn nieuwe taak.


Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe en Hartslag Nu.
Er zijn wel eens misverstanden over wie nou wat doet. De SHDH zorgt ervoor dat de 27 AED’s in het Hartslag Nu systeem binnen de gemeente Hilvarenbeek onderhouden worden en continu klaar voor gebruik. Maar veel belangrijker zijn de 356 vrijwilligers die opgeroepen kunnen worden bij een reanimatie in hun straat of wijk. Zonder hen is er geen kans van slagen bij een reanimatie. Na een reanimatie zorgt SHDH er voor dat de betrokken vrijwilligers hun verhaal kwijt kunnen en de reanimatie kunnen evalueren. Dit stukje nazorg wordt door vrijwilligers zeer gewaardeerd.

Als beheerder van deze 356 vrijwilligers checkt Jan van Kemenade regelmatig of registraties bij Hartslag Nu nog geldig zijn en/of er zich andere wijzigingen voordoen. Hij is door Hartslag Nu geautoriseerd om deze gegevens up to date te houden. Mocht u vragen hebben over uw registratie of wijzigingen hebben van 06 nummer, adres of e-mailadres, geef het dan door aan 06-53425836 of info@heart-safe.nl of nog sneller: jsmvankemenade@gmail.com .

Hartslag Nu
Hartslag Nu is het systeem dat vanuit de ambulancemeldkamer aangestuurd wordt bij een reanimatie. In een straal van max. 1 kilometer rond het slachtoffer worden max. 30 vrijwilligers per SMS gealarmeerd. De 10 dichtsbijwonende vrijwilligers worden direct naar het slachtoffer gestuurd. De 20 overige vrijwilligers worden eerst naar een AED kast gestuurd en dan naar het slachtoffer. Daardoor lijkt het dat er willekeurig mensen op pad gestuurd worden, maar het systeem linkt in enkele seconden de betreffende personen aan de plek van het slachtoffer. Regelmatig krijgen we mailtjes van mensen dat ze niet opgeroepen zijn, maar tot op heden is de keuze van Hartslag Nu altijd logisch te verklaren geweest.

De AED kasten zijn voortaan alleen met klittenband gesloten. U hoeft dus geen code meer in te drukken op het toetsenbord. In de praktijk bleek dat men, door bv. een hoog adrenaline gehalte, de kast niet snel genoeg open kreeg. Het alarm van de kast gaat wel af, maar daarmee heeft u de AED wel snel te pakken. Door de kastdeksel weer te sluiten, stopt het alarm. Degene die de AED ophaalt, brengt hem ook weer terug en plaatst hem in de AED kast. Bel even een van de nummers op de sticker aan de voorkant van de kast. Dan weten we dat de pads vervangen moeten worden. En dan kunnen we vragen wie er bij de reanimatie zijn geweest. Zo kunnen we (SHDH) een evaluatiebijeenkomst plannen met de betrokken vrijwilligers.

Bij Hartslag Nu zijn er wat wijzigingen doorgevoerd. Zo is de registratie-periode opgehoogd naar 2 jaar. Dat wil zeggen dat het advies om jaarlijks een herhalingsles reanimatie / AED te blijven volgen blijft bestaan, maar dat u niet jaarlijks uw registratie hoeft te verlengen. In de praktijk komt het er op neer, dat als u zelf uw registratie niet verlengt, Jan uw registratie automatisch zal verlengen, mits er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
U kunt uw gegevens inzien door als volgt te werk te gaan:
- ga naar www.hartslagnu.nl
- druk op de toets “Aanmelden / inloggen hulpverleners”
- uw gebruikersnaam is uw 10 cijferig gsm nummer
- uw wachtwoord krijgt u per e-mail toegestuurd indien u die
vergeten bent, via de link “wachtwoord vergeten? Klik hier”
- vul uw wachtwoord in en u komt op de pagina “Mijn gegevens”
- vul alle noodzakelijke gegevens aan, daar waar een * voor staat.
- zowel bij “account”, “training” als “mijn beschikbaarheid” kunt u
uw gegevens aanpassen.
- druk op “opslaan” na invullen van alle veranderingen
- Bij “noodoproepen” kunt u zien waar en wanneer u ingezet bent.

Heeft u vragen over Hartslag Nu of komt u er niet uit, bel dan even 06-53425836.

AED verhuisd
De AED van Van der Heijdenstraat (industrieterrein Bukkum) is sinds augustus verhuisd naar de voorgevel van E-bike specialist Van der Kaa, aan de Diessenseweg 64 in Hilvarenbeek. Door deze AED te verhuizen, is de AED strategisch beter inzetbaar voor zowel het centrum, als de wijk Molenakkers. Gerard van der Kaa was meteen bereid om alle medewerking te verlenen en daar zijn we hem erg dankbaar voor.
Reanimaties in 2014
Uit de cijfers van Hartslag Nu blijkt dat 2014 een verdrietig record gebroken heeft. Jaarlijks was het gemiddelde aantal reanimaties in de gemeente Hilvarenbeek tussen de 8 en 10. 2014 waren er helaas 11 inzetten te tellen. Daarvan hebben we één persoon kunnen redden. Het Hartslag Nu systeem heeft zich inmiddels uitvoerig bewezen. Toch blijkt dat er in de dorpen vrij laat pas 112 gebeld wordt. Men is gewend om eerst buren en familie te bellen, voordat 112 gebeld wordt. Voor oudere mensen geldt daarnaast dat er een drempel ervaren wordt om 112 te bellen. Dat is erg jammer en absoluut niet nodig. Het devies is: Bel meteen 112 bij onraad en onwelwording’

Hart4all
Bij een reanimatie blijven de vrijwilligers vaak met vragen zitten, zoals “hoe is het nou met die mevrouw of meneer?”, maar ook het slachtoffer of diens familie hebben met onduidelijkheden te maken, bv. “Wie waren die mensen, die kwamen reanimeren?” Een mevrouw uit Berkel Enschot had dat mee gemaakt met haar man. Ze wou graag contact met de reanimatie vrijwilligers en redders van haar man, maar kreeg dat niet voor elkaar. Daarop heeft ze, in samenwerking met de ambulancedienst een systeem bedacht en een stichting opgericht: Hart 4 all. De ambulance die bij de reanimatie hulp verleent, deelt metalen clickbandjes uit aan slachtoffer, familie en aanwezige reanimatie hulpverleners. Op die band staat een unieke code, waarmee het slachtoffer of diens familie op www.hart4all.nl een poort kunnen openen, waardoor ze met elkaar gematcht kunnen worden. Een duidelijk filmpje kunt u op de site www.hart4all.nl terug vinden of via www.youtube.com/watch?v=Vi5P2QtpwEc .

Toekomst
Het gemeentebestuur heeft de SHDH voor 2014 subsidie verstrekt voor het onderhoud en vervanging van onderdelen van haar AED’s. Voor 2015 is eenzelfde bedrag toegezegd. Maar deze subsidie is helaas onvoldoende om onze kosten voor de toekomst te dragen. We zijn naarstig op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Vanaf 2016 moeten de eerst aangeschafte AED’s vervangen gaan worden. We gaan met de gemeente in onderhandeling hoe we dat kunnen gaan financiëren.

Een ander aandachtspunt is de aanwas van nieuwe vrijwilligers. We zitten nu op een aantal van 356 geregistreerde vrijwilligers, dat is 2% van alle inwoners. In onze plattelandsgemeente hebben we deze dichtheid zeker nodig. Maar reanimeren is zeer inspannend en vergelijkbaar met topsport. Ons vrijwilligersbestand stamt grotendeels uit onze beginjaren. Daarom zijn we op zoek naar verjonging. Op zoek naar uw zoon of dochter, buurvrouw, -man, neef, kennis, die zich in wil zetten voor het reanimatie- en AED-netwerk, laat haar of hem dan contact opnemen via info@heart-safe of 06-53425836.


Tot slot

Het bestuur van stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe is erg blij dat we 356 betrokken en gemotiveerde vrijwilligers hebben. Dat we beroep op u mochten doen, via Hartslag Nu, voor de inzetten van 2014. Daarom willen we u hartelijke danken en hopen in de komende jaren nog van uw inspanningen gebruik te mogen maken. Nogmaals een gezond 2015 toegewenst !!
Meer info op www.heart-safe.nl , www.hartslagnu.nl en www.hart4all.nl

Jan van Kemenade, Ria Blankers, Kees Cattenstart, Patricia van den Abbeelen, Ronald Blok.