Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2 26-05-2008

Er is in de tussentijd veel gebeurd waar we u middels deze nieuwsbrief van op de hoogte willen brengen. Op 10 april zijn de statuten bij de notaris ondertekend en is de stichting officieel opgericht. De inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van koophandel Eindhoven is ook binnen en het is nu nog wachten op de verklaring van de Belastingdienst om als ANBI (algemeen nut beogende instelling) erkend te worden. Daarmee zijn we gevrijwaard van het betalen van successierechten bij schenkingen en giften.

Achter de coulissen wordt hard gewerkt om de website aan te passen met de nieuwste technische snufjes. U kunt alvast een kijkje nemen op www.heart-safe.nl, voor meer informatie. De eerste schreden op sponsorgebied zijn gezet; zo wordt de site al gesponsord en zijn de eerste aanvraagformulieren binnen voor sponsoring door bedrijven en instellingen.

Automatische externe defibrillators (AED) zijn kostbare apparaten. Ook de dievengilde weet dat. Dus moet alleen de aangestuurde vrijwilliger er wel bij kunnen, maar de boef niet. Daarvoor is een afgesloten buitenkast nodig, die enkel met een PIN code te openen is. Deze kasten zijn bijna even duur als de AED zelf. Dat komt door de voorzieningen die erin moeten zitten: hufterproof slot, 220 Volt aansluiting, alarm, vorstbeveiliging en LED verlichting. Om deze kasten te bekostigen, hopen we t.z.t. een beroep te mogen doen op de Beekse en Diessense ondernemers.

De stichting is op meerdere vlakken bezig haar doel te realiseren. En we zijn daar nog lang niet mee klaar.
We willen eerst alles goed op de rails zetten voordat we externe partijen (gemeente en bedrijven) gaan benaderen. Dat vergt de nodige inzet en tijd.

Waar we de komende tijd aan gaan werken, is:
• De tekst van de site juridisch kloppend maken.
• Er moet een gedegen begroting opgesteld worden om het plan financieel te onderbouwen.
• Een duidelijk plan van aanpak en tijdsplanning.
• Werving van vrijwilligers voor het netwerk van reanimatie en AED bedieners.

Tot op heden hebben een 25 tal vrijwilligers zich opgegeven om mee te doen aan het SMS alert systeem. Dat aantal moet nog enorm toenemen. Daarvoor hebben we o.a. de EHBO verenigingen van Hilvarenbeek en Diessen benaderd om de vrijwilligers op te leiden. Die zijn zich aan het beraden hoe dat ze dat aan kunnen gaan pakken.

Het SMS alert systeem vereist, om juridische redenen, dat vrijwilligers geregistreerd staan bij de Nederlandse Reanimatie Raad. Dat betekent dat we alle vrijwilligers gaan benaderen om zich opnieuw via de site aan te melden. Zo voorkomen we dat er schadeclaims e.d. achteraf bij vrijwilligers en/of stichting neer gelegd worden. U krijgt daar nog persoonlijk bericht over. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met de stichting opnemen via info@heart-safe.nl.

We houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.