Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3 01-07-2008

Onder de bevolking van gemeente Hilvarenbeek begint de stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe enige bekendheid te krijgen. Het eerste publieke optreden van de stichting was op zondag 29 juni, tijdens de Hilvermèrt. Door reanimatie demonstraties werd de aandacht getrokken en er volgde een goede respons op onze informatie. Het volgende optreden staat gepland op het Haghorst Spektakel op zondag 10 augustus.

De website www.heart-safe.nl is inmiddels aangepast aan de laatste juridische ontwikkelingen. De externe organisatie die de vrijwilligers in het systeem van de ambulance meldkamer inschrijft, eist van de vrijwilligers deskundigheid in de vorm van een gecertificeerde cursus of -beroepsopleiding. Daarom zullen we te zijner tijd alle reeds ingeschreven vrijwilligers vragen zich opnieuw via de site in te schrijven. U krijgt bericht wanneer dat bij u van toepassing is. Excuses voor het ongemak, maar dat hoort helaas bij de categorie “kinderziektes”.

Om het belang van de stichting te onderstrepen, hebben de volgende artsen hun naam verbonden aan de stichting. Ze geven (on)gevraagd advies en verlenen medewerking door zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling:
• Traumatoloog en chirurg Dr. T. van Egmond, uit Esbeek.
• Cardioloog Dr. N.J. Holwerda, uit Hilvarenbeek.
• Anesthesioloog Dr. G.J. Noordergraaf, uit Diessen.
• Huisarts Dr. M.F.G. Maas, uit Hilvarenbeek.
We zijn ze erg erkentelijk voor hun bereidheid mee te denken om de doestellingen van de stichting te verwezenlijken.

Er melden zich steeds meer vrijwilligers aan en ook mensen die geschoold willen worden in reanimatie en AED gebruik. De EHBO verenigingen in Diessen en Hilvarenbeek gaan vanaf september een cursus aanbieden van 2 x 2 uur. Dan wordt men geregistreerd bij de Nederlandse Reanimatie Raad als gecertificeerde vrijwilliger. Daarna is het nodig jaarlijks een herhalingscursus te volgen van 2 uur om de registratie geldig te laten. Naast de EHBO verenigingen zijn er nog andere aanbieders van cursussen. Wilt u opgeleid worden, neem dan contact op met de stichting, dan zoeken we samen met u een geschikte cursus en -locatie.

De planning is om eind september het SMS alert systeem in de gemeente Hilvarenbeek te laten starten. Het vrijwilligers- en AED-netwerk is dan nog lang niet dekkend, maar elk gered leven is er een! We houden u op de hoogte.

Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe (www.heart-safe.nl)