Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 4 24-08-2008

De vakantie zit er voor de meeste mensen weer op, dus we kunnen aan de slag. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zoals daar zijn: de onderhandelingen met de gemeente, opstarten van cursussen en van het reanimatie- en AED netwerk. Daarnaast de herregistratie van alle vrijwilligers via de site.

Begroting
Op vrijdag 15 augustus hebben we onze begroting ingediend bij de gemeente. In deze begroting staan de investeringen die nodig zijn om de gemeente Hilvarenbeek heartsafe te maken. De stukken worden eerst ambtelijk beoordeeld, waarna we met B&W verder gaan onderhandelen. We wachten af…..

Vrijwilliger worden?
Het netwerk voor reanimatie staat of valt bij de inzet van vrijwilligers. Dat is het allerbelangrijkst bij een slachtoffer met een hartstilstand: meteen starten met hartmassage en beademen. De AED volgt daarop zo snel mogelijk. En daar hebben we U bij nodig. Het is nog steeds een denkfout; als ik niks doe, kan ik ook niks verkeerd doen en kan men me geen verwijten maken. Het is de wettige plicht van burgers om slachtoffers naar kennis en kunde hulp te bieden. Waarom zou je dan die kennis en kunde niet eens bijspijkeren? U weet dan hoe te handelen bij zo’n situatie. Begin oktober starten we met de cursussen. Geef u op voor de cursus, waarvan de kosten €25,- bedragen voor 2 x 3 uur. We zijn nog in onderhandeling met een sponsor om het cursusgeld te bekostigen. Daar horen we eind september meer over.

Reanimatie- en AED cursus
Aanvankelijk zouden de beide EHBO verenigingen de cursus gaan verzorgen. Maar door praktische problemen lukt dat helaas niet, waardoor we op zoek zijn gegaan naar een andere betrouwbare opleidingsmogelijkheid. Die hebben we gevonden in de Stichting Bevordering Reanimatie Tilburg. Zij gaan de cursussen verzorgen in de kernen Hilvarenbeek en Diessen. Tijd en plaats worden te zijner tijd bekend gemaakt. Als er in een van de andere kernen 12 mensen als vrijwilliger opgeleid willen worden, gaan we ook daar een locatie zoeken.

Wel reanimatie, geen AED?
In het bestand van vrijwilligers zitten veel brandweermensen, verzorgenden en verpleegkundigen. Die zijn goed geschoold in het reanimeren, maar niet allemaal in het gebruiken van een AED apparaat. Als dat bij u van toepassing is, wilt u zich dan via de site opgegeven voor een AED scholing.

Herregistratie
We hebben van het begin af aanmeldingen gehad via mail, mondeling, telefonisch, enz. Door de leverancier van het meldkamersysteem werden we gewezen op het feit dat iedere vrijwilliger geschoold en bekwaam moet zijn. Dat wil o.a. zeggen dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het systeem. Er staan geen enge dingen in, maar dekt iedereen in voor rare claims e.d. Daarom de vraag aan een ieder:

Wilt u zich opnieuw via de site www.heart-safe.nl aanmelden.

U loopt dan eerst door de voorwaarden en gaat u daarmee akkoord, dan kunt u zich opnieuw inschrijven. Onze verontschuldigingen voor de rompslomp, maar hiermee voorkomen we veel onduidelijkheid. Voor vragen kunt u terecht op info@heart-safe.nl. Bij voorbaat dank voor uw inschrijving!!
We houden u graag op de hoogte.

Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe (www.heart-safe.nl)