Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5 15-10-2008

Het reanimatie vrijwilligers netwerk start op 4 november !!

Eindelijk is het dan tijd voor het startschot. Na veel werk achter de schermen zijn de voorbereidingen zover gevorderd dat we 4 november a.s. officieel van start gaan. Er hebben zich inmiddels 50 geschoolde vrijwilligers geregistreerd. En 15 mensen hebben aangegeven opgeleid te willen worden in reanimatie- en / of AED technieken. Dat aantal moet uiteraard nog verder groeien, maar het begin is gemaakt. Op 3 november ontvangt u als de geschoolde vrijwilliger een welkomst sms berichtje als bevestiging van uw aanmelding. Vanaf dan kunt u een sms’je ontvangen om naar een slachtoffer te gaan en de reanimatie op te starten. Ook als u nog niet met een AED kunt werken, maar wel kunt reanimeren, wordt u opgeroepen. U start dan met reanimeren tot het AED apparaat door anderen gebracht wordt. Hebt u op 3 november niets ontvangen, neem dan contact op met info@heart-safe.nl. Op dinsdag 4 november om 14.30 uur zal Burgemeester Huisman tijdens een startceremonie het systeem officieel in werking stellen. We nodigen u van harte uit om deze ceremonie in het gemeentehuis in Hilvarenbeek bij te wonen.

PAMS wordt AED Alert

De naam van het meldkamer systeem, dat de sms’jes gaat versturen, is gewijzigd van “PAMS (Public Access Meldkamer Systeem)” in een meer verklarende “AED Alert”. Dit systeem is eenrichtingsverkeer, d.w.z. u hoeft de meldkamer niet terug te bellen dat u gehoor geeft aan de oproep. Tenzij de toestand van het slachtoffer verandert, waardoor meer of juist minder hulp nodig is. Dan belt u 112 om de veranderde situatie door te geven. De werkafspraken rond een reanimatie zullen we in een voorlichtingsavond verder uitleggen.

Voorlichting bijeenkomst

Vanuit de vrijwilligers kwam de wens om een voorlichtingsavond te plannen met informatie over het SMS alert systeem. Daar geven we graag gehoor aan. Op woensdag 29 oktober om 20.30 uur zal in partycentrum Hercules, Rijtseweg 1 in Diessen uitleg gegeven worden. Dan bespreken we de werkafspraken rond een reanimatie. Daarnaast geven we een demonstratie hoe te handelen bij een reanimatie. Als u dan merkt dat uw kennis en kunde toch niet op het op uw gewenste niveau ligt, kunt u zich daar opgeven voor een aanvullende cursus.

Start opleiding

Eind november starten we de opleiding reanimatie- en AED technieken. Dat doen we niet zelf, maar dat wordt verzorgd door de Stichting Bevordering Reanimatie Tilburg, die de opleidingen voor Midden Brabant verzorgen onder licentie van de Nederlandse Hartstichting. Tijdens de voorlichtingsavond zullen we ook inventariseren of er behoefte is aan aanvullende cursussen, bv. voor AED. De basiscursus kost € 25,- voor 2 avonden van 3 uur. De jaarlijkse herhalingscursus van 2 uur kost € 9,- per persoon. In de vorige nieuwsbrief hadden we het over een sponsor, maar die heeft afgehaakt, dus de kosten komen nu helaas geheel voor uw rekening. De datum, plaats en tijd van de cursussen wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Dekkend netwerk

Bij de inventarisatie van het aantal vrijwilligers blijkt dat er wijken zijn in alle kernen, waar weinig tot geen vrijwilligers aangemeld zijn. In Hilvarenbeek o.a. Molenakkers, De Elst, de drie eilanden, en het centrum. In Diessen het centrum tussen Rijtseweg en Willibrordusstraat, in Biest Houtakker heeft één vrijwilliger zich aangemeld. Esbeek moet het met 2 personen doen en de kern Baarschot blijft verstoken van geschoolde vrijwilligers. Vooral in de kleine kernen, waar de ambulance een langere aanrijdtijd nodig heeft, is het van levensbelang dat er snel gestart wordt bij een reanimatie. Er hebben zich echter wel mensen aangemeld om opgeleid te worden, maar er zijn er veel meer die goed kunnen reanimeren. Daarom aan u de vraag om in uw buurt, wijk of straat de doelstelling van de stichting onder de aandacht te brengen. Want we hebben echt meer mensen nodig voor een dekkend netwerk. Bij voorbaat dank voor uw inspanningen.

We houden u graag op de hoogte.

Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe (www.heart-safe.nl)