Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 6 01-11-2008

Voorlichtingsavond goed bezocht !!

Op woensdag 29 oktober werd in Partycentrum Hercules in Diessen de voorlichtingsavond gehouden. De opkomst was boven verwachting: van de 70 vrijwilligers kwamen er 50 opdagen! Voor de mensen die er niet bij konden zijn, volgt hieronder een het verslag.

AED Alert, hoe werkt het ?

Vanaf 3 november krijgen de geschoolde vrijwilligers een sms’je met de boodschap “U staat nu geregistreerd als burgerhulpverlener. Uw inlogcode is (je eigen 06 nummer) Uw wachtwoord is …….. Hiermee kunt in inloggen op www.hcscardio.nl/pams”. Op die site kunt u uw wachtwoord aanpassen naar een voor u makkelijk te onthouden wachtwoord. Bewaar dit bericht op uw mobiel, bv. onder “tekstberichten” en dan naar “opgeslagen items”.
Als u opgeroepen wordt voor een inzet, ontvangt u een sms’je (ook ’s nachts….) met het volgende berichtje: ga naar Julianastraat 17, start reanimatie.
Als in de buurt van een AED woont en u komt er (zo goed als) langs, dan krijgt u het volgende bericht: ga naar Echternachstraat 1 voor AED, pincode 1234, (gevolgd door een “V” van “vrijgeven”) ga naar Julianastraat 17, reanimatie.
Ga zo snel mogelijk ter plaatse, maar eerbiedig de verkeersregels! Als u met de auto naar het slachtoffer rijdt, zorg dan dat de straat vrij blijft, zodat ambulances en / of politie ook hun auto kwijt kunnen.

Aansprakelijkheid

Het volgende punt waren de juridische zaken. Dr. Noordergraaf, lid van ons Comité van aanbeveling, gaf een uiteenzetting over de aansprakelijkheid. Met name verpleegkundigen maakten zich ongerust over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij een inzet. Dat is bij een jurist van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN nagevraagd: De wet BIG is niet van toepassing omdat er tijdens de reanimatie geen voorbehouden handelingen verricht worden. Wel is het tuchtrecht van toepassing. Een verpleegkundige is 24u. / 7d. / week verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn doen en laten onder het tuchtrecht. In de praktijk zal het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege door het slachtoffer, familie of omstanders wel los lopen. In de regel is men blij met alle hulp bij een reanimatie. Daarnaast geldt dat u als burger mensen in nood naar kennis en kunde hulp moet bieden. We moeten dit in de juiste juridische context zien. Daarom laten we, samen met stichting Oisterwijk Heartsafe, een advocaat de zaak grondig onderzoeken. Daar komen we uiteraard op terug.

Nazorg

Het volgende onderwerp betrof de nazorg na een inzet. Het uitvoeren van een goede reanimatie is fysieke topsport. De emoties komen later, maar zijn er niet minder om… Het uitvoeren van een reanimatie kan leiden tot een traumatische ervaring. Daarom bieden we de betrokkenen, die bij de reanimatie ingezet zijn, een nazorgtraject. Door begeleidingsgesprekken gaan we praten over de beleving en emoties om het gebeuren enigszins te relativeren. De nazorg wordt opgestart na de inzet door het bellen naar de contactpersoon. Is er niet gebeld, dan gaat de contactpersoon actief op zoek naar de betrokken vrijwilligers.

Werkafspraken rond een reanimatie

1. Hulpverlener (HV) 1 constateert al dan niet circulatiestilstand en start zo nodig de reanimatie op. Reanimatie hoeft niet opgestart te worden als er een reanimatieverklaring aanwezig is en/of getoond kan worden, met de naam, handtekening en foto van het slachtoffer. Als er twijfel is over de verklaring wordt er altijd gestart met reanimatie.

2. HV 2 lost HV 1 af na 2 minuten of zo snel mogelijk. Zorg dat de straat bereikbaar blijft voor ambulances.

3. HV 1 en 2 blijven doorgaan, maar worden na 10 minuten afgelost door HV 3 en 4. HV 5 en 6 zorgen dat de straat bereikbaar blijft voor de ambulances en houden publiek op afstand. Als de AED nog niet ter plaatse is, haalt HV 4 de dichtstbijzijnde AED.

4. Indien AED eerder gearriveerd is dan ambulance, blijft de HV die de AED brengt en bedient (HV-AED) de regie houden over de reanimatiesetting. HV-AED geeft overdracht aan ambulance bemanning.

5. HV-AED coördineert HV 1 t/m 3 en zorgt dat ze à 2 minuten wisselen.

6. De HV-ers gaan door totdat de ambulancebemanning zegt dat ze mogen stoppen.

7. De ambulance wacht de laatste defibrillatieschok van de AED af en sluit dan haar eigen apparatuur aan.

8. Reanimatie wordt door ambulancepersoneel overgenomen. Blijf ter beschikking om hartmassage te geven.

9. De bediener van de AED brengt het apparaat terug naar de kast waar hij thuis hoort en belt de contactpersoon. Alle relevante telefoonnummers vindt de HV-AED in de beveiligde buitenkast. De contactpersoon start het nazorgtraject op en zorgt ervoor dat de AED weer in conditie gebracht wordt.

De beveiligde buitenkast

Bij de gemeente ligt het verzoek tot aanschaf van nog eens 12 AED apparaten, om een dekkend netwerk binnen de bebouwde kommen van de gemeente te realiseren. Deze AED’s worden in buitenkasten gehangen, die d.m.v. een pincode te openen zijn. Die pincode wordt met het sms’je verstuurd. Na de pincode moet u nog de “V” intoetsen van “vrijgeven”. We gaan bedrijven benaderen om een of meerdere kasten te sponsoren. In de kast zit een verwarmings-element om het apparaat en de pads tegen vorst te beschermen. Er zit een LED verlichting in die aan gaat bij aanraking van het bedieningspaneel. De klep valt naar voren toe open. Het sluiten van de klep gaat handmatig, door de klep tegen de sluitpalletjes te houden. Na het intoetsen van de pincode zal de kast zichzelf sluiten. Te zijner tijd geven we nog gedetailleerde informatie over alle bijzonderheden van de kast.

Het startschot

Op 3 november ontvangt u als de geschoolde vrijwilliger een sms berichtje als bevestiging van uw aanmelding. Vanaf dan kunt u een sms’je ontvangen om naar een slachtoffer te gaan en de reanimatie op te starten. Hebt u op 3 november niets ontvangen, neem dan contact op met info@heart-safe.nl. Op dinsdag 4 november om 14.30 uur zal Burgemeester Huisman tijdens een startceremonie het systeem officieel in werking stellen. We nodigen u van harte uit om deze ceremonie in het gemeentehuis in Hilvarenbeek bij te wonen.

Start opleiding

Eind november start de eerste groep met de opleiding reanimatie- en AED technieken. Dat wordt verzorgd door de Stichting Bevordering Reanimatie Tilburg, die de opleidingen voor Midden Brabant verzorgen onder licentie van de Nederlandse Hartstichting. De basiscursus kost € 25,- voor 2 avonden van 3 uur, incl. cursusboek van de Nederlandse Hartstichting. De jaarlijkse herhalingscursus van 2 uur kost € 9,- per persoon. De mensen die via de werkgever een BHV cursus volgen, krijgen op dinsdag 16 december een aanvullende cursus om het AED apparaat te leren gebruiken. De kosten voor deze avond komen op € 15,- incl. cursusboek van de Nederlandse Hartstichting.

Dekkend netwerk

Het AED Alert systeem valt of staat met de inzet van zo veel mogelijk vrijwilligers. Daarom weer een dringende oproep aan u om mensen die u kent en al opgeleid zijn te vragen zich aan te melden bij www.heart-safe.nl. Vooral in de kleine kernen, waar de ambulance een langere aanrijdtijd nodig heeft, is het van levensbelang dat er snel gestart wordt bij een reanimatie. Daarom aan u de vraag om in uw buurt, wijk of straat de doelstelling van de stichting onder de aandacht te brengen. Want we hebben echt meer mensen nodig voor een dekkend netwerk. Bij voorbaat dank voor uw inspanningen. We houden u graag op de hoogte.

Stichting Hilvarenbeek / Diessen Heartsafe (www.heart-safe.nl)